Somogyi Melinda, ügyvezető partner

Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte, majd okleveles adótanácsadói és okleveles könyvvizsgálói szakképesítést szerzett. Széleskörű szakmai ismeretekkel rendelkezik a pénzügyi, gazdasági számítások, illetve az elemzés, tervezés területén. Gazdasági vezetőként a vállalati számvitel, pénzügy és az adózás valamint a pénzügyi-számviteli rendszerek tervezése területén dolgozott. Húszéves könyvvizsgálói tapasztalatát egy neves nemzetközi hálózathoz tartozó könyvvizsgáló társaságnál szerezte. Könyvvizsgálói tevékenysége során gazdasági társaságok éves beszámolóinak könyvvizsgálatát, nemzetközi vállalatok csoportaudit feladatait látta el Magyarországon. Jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata és nemzetközi adózás területén. 

 Dr. Szalai Zsolt, ügyvezető partner

Hazai és angliai tanulmányait követően az elmúlt három évtizedben felső vezetői feladatokat látott el a hazai és külföldi bankszektorban,  tőkebefektető társaságokban és non-profit szervezetekben. Karrierje során kiterjedt tapasztalatot szerzett vállalatfinanszírozási, tőkepiaci, projektfinanszírozási és innováció menedzsment területeken. Vendég oktató a Pünkösdi Teológiai Főiskolán, a Károli Gáspár Református Egyetemen és a Bakke Graduate University-n.  A Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának 2016 áprilisától elnöke.

  Együttműködő partnereink
  

Dr. Illéssy János

Elméleti felkészültsége hosszú évek felsővezetői gyakorlatával párosul. János hazai mérnöki (MSc) és amerikai pénzügyi (MBA, PhD) tanulmányai után az elmúlt közel két évtizedben pénzügyi felső vezetői, CFO feladatokat látott el a Pannonplastnál, a BNP-Paribas Hungária Banknál illetve a BorsodChem-nél. A Magyar Telekom Felügyelő Bizottságának tagja, Audit Bizottságának elnöke. 2008 óta saját tanácsadó cégének keretein belül folytat vállalati pénzügyi tanácsadást és MBA szintű oktatást magyar és külföldi egyetemeken: Corvinus, Steinbeis (Berlin), korábban CEU. A TARI® módszerrel 2007 óta foglalkozik behatóan. János a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának (KEVE) korábbi elnöke, ma is aktív tagja. Az általa nyújtott szolgáltatásokról részletesebben a www.tarimethod.hu weboldalon tájékozódhat.

  

Dr. Tomka János

Villamosmérnök és mérnöktanár, gazdálkodás-  és szervezéstudományokból szerzett PhD fokozatot. 1993−2014 között a KPMG-nél dolgozott felső vezetői beosztásokban. A Pünkösdi Teológiai Főiskola Vezetéstudományi tanszékének vezetője.  Az MTA Tudásmenedzsment Munkabizottsága, a Magyar Mérnökakadémia és a Menedzserek Országos Szövetségének tagja. A Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága (KEVE) tagja, 1994−2004 között elnöke. Számos előadást tartott, cikkeket és könyveket írt többek között a Biblia és a vezetés kapcsolatáról. Tomka János vezetői tanácsadóként, mentorként és mediátoriként áll ügyfelei rendelkezésére.